دکتر کامران باقری لنکرانی

متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد، استاد گروه داخلی دانشکده پزشکی، ریاست مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.

CV بیشتر

دکتر فریبا احمدی زر

دکتری حرفه ای داروسازی داروساز، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و متخصص فارماکواپیدمیولوژی

CV بیشتر

دکتر فرزاد پیرویان

متخصص اقتصاد و مدیریت دارو، عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

CV بیشتر

دبیر دبیرخانه دائمی کنگره

دکتر پیام پیمانی

متخصص فارماکواپیدمیولوژی، عضو هیات علمی گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران Department of Clinical Pharmacology and Toxicology, University Hospital Zurich, University of Zurich, 8006 Zurich, Switzerland

CV بیشتر

دکتر علی اکبر حقدوست

استاد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

CV بیشتر

دکتر مهرناز خیراندیش

مدیر کل دفتر ارزیابی و تجویز و مصرف کالاهای سلامت سازمان غذا و دارو

CV بیشتر