دکتر غلامرضا اصغری

متخصص فارماکوگنوزی، ریاست سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران

CV بیشتر

دکتر کامران باقری لنکرانی

متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد، استاد گروه داخلی دانشکده پزشکی، ریاست مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.

CV بیشتر

دکتر فریبا احمدی زر

دکتری حرفه ای داروسازی داروساز، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و متخصص فارماکواپیدمیولوژی

CV بیشتر

دکتر فرزاد پیرویان

متخصص اقتصاد و مدیریت دارو، عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

CV بیشتر

دبیر دبیرخانه دائمی کنگره

دکتر پیام پیمانی

متخصص فارماکواپیدمیولوژی، عضو هیات علمی گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

CV بیشتر

دکتر علی اکبر حقدوست

استاد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

CV بیشتر

دکتر مهرناز خیراندیش

مدیر کل دفتر ارزیابی و تجویز و مصرف کالاهای سلامت سازمان غذا و دارو

CV بیشتر

دکتر علی محمد سبزقبایی

متخصص داروسازی بالینی، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

CV بیشتر

دکتر جمشید سلام زاده

متخصص داروسازی بالینی، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

CV بیشتر

دکتر عباس کبریایی زاده

متخصص فارماکولوژی، عضوهیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

CV بیشتر

دکتر ایمان کریم زاده

متخصص داروسازی بالینی، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

CV بیشتر

دکتر سید رضا مجدزاده

متخصص اپیدمیولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

CV بیشتر

دکتر حسین نیک نهاد

متخصص فارماکولوژی، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

CV بیشتر

دکتر افسانه وزین

متخصص داروسازی بالینی، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

CV بیشتر

Dr. Gerd A. Kullak-Ublick

Professor of Clinical Pharmacology and Toxicology Director, Department of Clinical Pharmacology and Toxicology University Hospital Zurich

CV بیشتر

Dr.K. Arnold Chan

MD, ScD, FISPE

CV بیشتر

Dr. Abraham G. Hartzema

PharmD, MSPH, PhD, FISPE

CV بیشتر

دکتر نازیلا یوسفی

متخصص اقتصاد و مدیریت دارویی، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

CV بیشتر