دکتر مرضیه زارع

دکترای حرفه ای داروسازی و MPH سیاست گذاری سلامت، عضو گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

CV بیشتر

دکتر علی حاجی ابراهیمی

دکترای حرفه ای داروسازی / طراح و برنامه نویس وب (به عنوان نمونه:EAPEC)

CV بیشتر

دکتر لیلا زارعی

متخصص اقتصاد و مدیریت دارو، عضو گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

CV بیشتر