در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۷ جلسه هماهنگی مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیرامون مسائل حوزه دارو و فارماکواپیدمیولوژی، با حضور دکتر مهدی پیرصالحی، ریاست سازمان غذا و دارو کشور ، دکتر مهرناز خیر اندیش مدیر کل دفتر ارزیابی و تجویز و مصرف کالاهای سلامت سازمان غذا و دارو کشور و دکتر پیام پیمانی دبیر دبیرخانه دائمی کنگره و عضو هیات علمی گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیرازدر محل سازمان غذا و دارو کشور برگزار شد. در ابتدا پیرامون فعالیت های حوزه فارماکواپیدمیولوژی، صحبت شد. سپس پیرامون انجام پروژه های کاربردی برنامه ریزی های آینده بحث ها ادامه یافت. در این جلسه مقرر گردید که جلسه شورای عالی دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی با حضور ریاست سازمان غذا و دارو کشور در فروردین ماه ۱۳۹۷ برگزار گردد. شایان ذکر است با موافقت ریاست سازمان غذا و دارو کشور، تفاهم نامه همکاری سازمان غذا و دارو کشور و مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت انجام پروژه ای تحقیقاتی منعقد شد.

 

Notice: Undefined index: meta_takh in /home/ieapec6/public_html/wp-content/themes/FetchYekan/single.php on line 61

Notice: Undefined index: meta_title in /home/ieapec6/public_html/wp-content/themes/FetchYekan/single.php on line 62

Notice: Undefined index: meta_desc in /home/ieapec6/public_html/wp-content/themes/FetchYekan/single.php on line 66

CV بیشتر

ارسال دیدگاه