دومین جلسه شورای عالی دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ۱۲ دیماه ۱۳۹۷ به میزبانی دبیرخانه دائمی کنگره در فرهنگستان علوم پزشکی در تهران برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورای عالی دبیرخانه کنگره، دکتر کامران باقری لنکرانی، رییس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر مهرناز خیر اندیش مدیر کل دفتر ارزیابی و تجویز و مصرف کالاهای سلامت سازمان غذا و دارو کشور، دکتر علیمحمد سبزقبایی استاد گروه داروسازی بالینی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، دکتر جمشید سلام زاده استاد داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دکتر نازیلا یوسفی عضو هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر پیام پیمانی دبیر دبیرخانه دائمی کنگره و عضو هیات علمی گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اساتید مدعو جلسه دکتر حسین نیک نهاد و دکتر ایمان کریم زاده عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و اعضای اجرایی دبیرخانه دائمی، دکتر مرضیه زارع و دکتر لیلا زارعی عضو گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز شرکت داشتند.
شایان ذکر است به زودی جلسه کمیته علمی دومین کنگره با حضور اعضای کمیته علمی از سراسر کشور، تشکیل خواهد شد.
در ابتدا پیرامون بررسی اساسنامه دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی، صحبت شد.
سپس پیرامون اقدامات صورت گرفته در جهت برگزاری دومین کنگره اروپایی آسیایی
فارماکو اپیدمیولوژی به میزبانی دانشکده داروسازی شهید بهشتی بحث ها ادامه یافت. در این جلسه مقرر گردید که دومین کنگره در تاریخ آبانماه سال ۹۸ برگزار می گردد. جناب آقای دکتر فرزاد پیرویان به عنوان دبیر علمی و سرکار خانم دکتر نازیلا یوسفی به عنوان دبیر اجرایی دومین کنگره توسط ریاست کنگره جناب آقای دکتر سلام زاده معرفی گردیدند.
در ادامه پیشنهاد برگزاری دومین کنگره با محوریت موضوعی خاص مورد استقبال و تصویب قرار گرفت و مقرر گردید تا دومین کنگره با محوریت بیماری های غیر واگیر (NCD) شایعتر از جمله بیماری دیابت (محور ویژه)، بیماری قلبی عروقی، بیماری سرطان و بیماری های تنفسی جهت تدوین سخنرانی ها و پنل ها برنامه ریزی گردد.

Notice: Undefined index: meta_takh in /home/ieapec6/public_html/wp-content/themes/FetchYekan/single.php on line 61

Notice: Undefined index: meta_title in /home/ieapec6/public_html/wp-content/themes/FetchYekan/single.php on line 62

Notice: Undefined index: meta_desc in /home/ieapec6/public_html/wp-content/themes/FetchYekan/single.php on line 66

CV بیشتر

ارسال دیدگاه