به منظور برقراری و گسترش تعاملات و همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی در جهت ارتقای استفاده از کالا و خدمات حلال در سطح ملی و بین المللی، تفاهم نامه ای میان مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت و مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران منعقد گردید.

امید است این تفاهم نامه موجب استفاده بهینه از ظرفیت ها، توانایی ها و امکانات علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی طرفین گردد و تبادل و انتشار تجربیات و یافته های طرفین در حوزه ی موضوعات مرتبط و تعریف و اجرای طرح های مشترک و تولید محصولات و محتوای علمی، تبلیغاتی، آموزشی و پژوهشی را تسهیل کند.

به این وسیله از محققان جهت ارائه نظرات و بیان ایده های نوآورانه در این زمینه دعوت به همکاری می گردد.

ارسال دیدگاه