نخستین جلسه کمیته علمی دبیرخانه دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۸ به میزبانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.

در ابتدا جناب آقای دکتر فرزاد پیرویان دبیر علمی کنگره پیرامون پیگیری های انجام شده در کمیته علمی توضیحاتی را بیان نمودند. سپس سرکار خانم دکتر نازیلا یوسفی دبیر اجرایی کنگره پیرامون اقدامات انجام شده در کمیته اجرایی سخنانی را ایراد کردند.

این جلسه با حضور دکتر پیمانی دبیر دبیرخانه دایمی کنگره و عضو هیات علمی فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر خیر اندیش  مدیر کل دفتر ارزیابی و تجویز و مصرف کالاهای سلامت سازمان غذا و دارو کشور و دکتر جاوید نیکو مدیر دفتر پایش عوارض جانبی داروها، دکتر احمدی زر عضو سازمان غذا و دارو و پژوهشگر ارشد مرکز پزشکی دانشگاه آراسموس، دکتر نیکفر، دکتر سلیمانی، دکتر داوری و دکتر عبدالهی اصل هیات علمی گروه اقتصاد دارو دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران، دکتر راسخ هیات علمی گروه اقتصاد دارو دانشکده داروسازی شهید بهشتی، خانم دکتر تقی زاده از دانشگاه تهران و دکتر حقدوست استاد اپیومیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان شرکت داشتند.

شایان ذکر است دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی به میزبانی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سالن اجتماعات اصلی از ۲۲ تا ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

EAPEC 2019

دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

CV بیشتر

ارسال دیدگاه