دومین جلسه شورای عالی دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ۱۲ دیماه ۱۳۹۷ به میزبانی دبیرخانه دائمی کنگره در فرهنگستان علوم پزشکی در تهران برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورای عالی دبیرخانه کنگره، دکتر کامران باقری لنکرانی، رییس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر مهرناز خیر اندیش مدیر کل دفتر ارزیابی و تجویز و مصرف کالاهای سلامت سازمان غذا و دارو کشور، دکتر علیمحمد سبزقبایی استاد گروه داروسازی بالینی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، دکتر جمشید سلام زاده استاد داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دکتر نازیلا یوسفی عضو هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر پیام پیمانی دبیر دبیرخانه دائمی کنگره و عضو هیات علمی گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اساتید مدعو جلسه دکتر حسین نیک نهاد و دکتر ایمان کریم زاده عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و اعضای اجرایی دبیرخانه دائمی، دکتر مرضیه زارع و دکتر لیلا زارعی عضو گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز شرکت داشتند.
شایان ذکر است به زودی جلسه کمیته علمی دومین کنگره با حضور اعضای کمیته علمی از سراسر کشور، تشکیل خواهد شد.
در ابتدا پیرامون بررسی اساسنامه دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی، صحبت شد.
سپس پیرامون اقدامات صورت گرفته در جهت برگزاری دومین کنگره اروپایی آسیایی
فارماکو اپیدمیولوژی به میزبانی دانشکده داروسازی شهید بهشتی بحث ها ادامه یافت. در این جلسه مقرر گردید که دومین کنگره در تاریخ آبانماه سال ۹۸ برگزار می گردد. جناب آقای دکتر فرزاد پیرویان به عنوان دبیر علمی و سرکار خانم دکتر نازیلا یوسفی به عنوان دبیر اجرایی دومین کنگره توسط ریاست کنگره جناب آقای دکتر سلام زاده معرفی گردیدند.
در ادامه پیشنهاد برگزاری دومین کنگره با محوریت موضوعی خاص مورد استقبال و تصویب قرار گرفت و مقرر گردید تا دومین کنگره با محوریت بیماری های غیر واگیر (NCD) شایعتر از جمله بیماری دیابت (محور ویژه)، بیماری قلبی عروقی، بیماری سرطان و بیماری های تنفسی جهت تدوین سخنرانی ها و پنل ها برنامه ریزی گردد.

تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک بین‌المللی بین مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز پزشکی دانشگاه اراسموس (Erasmus MC) هلند در راستای توسعه تعاملات علمی و دانشگاهی امضاء شد.
این تفاهم‌نامه توسط، دکتر کامران باقری لنکرانی مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و Professor Curt W Burger معاون بین الملل مرکز پزشکی دانشگاه اراسموس هلند به امضاء رسید.

این تفاهم‌نامه به دنبال همکاری‌های علمی انجام شده در زمنه های مختلف علمی از جمله مطالعات فارماکواپیدمیولوژی و کوهورت دارویی امضا شده است. محور اصلی این تفاهم‌نامه درباره برگزاری دوره و کارگاه های آموزشی، تبادل استاد و دانشجو و همچنین انجام پروژه‌های تحقیقاتی و تبادل فناوری است.

نخستین جلسه شورای عالی دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به میزبانی دبیرخانه دائمی کنگره در گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور جناب آقای دکتر لنکرانی ریاست مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورای عالی دبیرخانه کنگره جناب آقای دکتر پیام پیمانی عضو هیات علمی و مسئول گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سرکار خانم دکتر مرضیه زارع عضو گروه فارماکواپیدمیولوژی و اقتصاد دارو مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز جناب آقای دکتر ایمان کریم زاده عضو هیئت علمی و سرکار خانم دکتر افسانه وزین مدیر گروه گروه داروسازی بالینی دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و جناب آقای دکتر نیک نهاد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، جناب آقای دکتر سبزقبایی استاد گروه داروسازی بالینی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان ، جناب آقای دکتر کبریایی زاده استاد و ریس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران ، جناب آقای دکتر جمشید سلام زاده استاد داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سرکار خانم دکتر نازیلا یوسفی عضو هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرکار خانم مهرناز خیر اندیش مدیر کل دفتر ارزیابی و تجویز و مصرف کالاهای سلامت سازمان غذا و دارو کشور و سرکار خانم دکتر فریبا احمدی زر عضو سازمان غذا و دارو و پژوهشگر ارشد مرکز پزشکی دانشگاه آراسموس شرکت داشتند.
در ابتدا وب سایت دبیرخانه دائمی کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی، رونمایی شد.
سپس پیرامون تشکیل اعضای اصلی دبیرخانه دائمی کنگره، نهاد های مرتبط اجتماعی و چگونگی همکاری آنان با دبیرخانه، نحوه فعالیت های دبیرخانه به صورت کنگره های متناوب و دوره ای تصمیماتی اتخاذ گردید.
در نهایت پس از اقامه نماز ظهر و عصر در جلسه بعد از ظهر همان روز پیرامون تعیین تاریخ کنگره و جزییات برگزاری دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی به میزبانی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تبادل نظر صورت گرفت.